Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

meniu
CONTACT
Iulie 2012
 
Pune o intrebare ...
Contacteaza-ne live pe YM acum !
sau contacteaza-ne....

AS MERIDIANE SOCIO-CULTURALE
Str.Călinului nr. 19 
Sector 2, Bucureşti, ROMANIA
Cod  Fiscal :27129288 

contacteaza-ne Tel: 0745.769.302
 Mobil: 0729.132.475
Email:office@msc-org.ro
 
 
 
 
 

 

Timpul pentru Mobila de lux
 
Bookmark this site! Bookmark Meridiane Socio-Culturale

Despre Meridiane Socio-Culturale

Militând pentru sublinierea elementului de plus valoare, adus de cultura română în plan  naţional şi universal, ASOCIAŢIA MERIDIANE SOCIO-CULTURALE, sprjină cu egală abnegaţie atât domeniul cercetarii sociologice şi organizarii de evenimente ştiinţifice şi culturale, vizând conservarea identităţii naţionale în contextul globalizării, cât şi nobila dimensiune a asistenţei sociale acordate elementelor de certă valoare din alte domeniile, în scopul promovării acestora.

 

Asociaţia Meridiane Socio-Culturale îşi propune:

- Sublinierea, susţinerea şi promovarea elementului de plus valoare adus de cercetarea sociologică românească în ţară şi străinătate;

- Antrenarea şi susţinerea tinerilor sociologi în realizarea de proiecte adresate tuturor segmentelor sociale;

- Promovarea de proiecte sociale în colaborare cu alţi parteneri eligibili;

- Promovarea de proiecte pentru tineret;

- Activităţi ce vizează pregatirea, perfecţionarea şi dezvoltarea profesională a personalului didactic şi a personalului auxiliar din învăţământul preuniversitar precum şi a tinerilor în domenile de activitate ce promovează interesul cultural şi social la nivel naţional şi internaţional;

- Activităţi de promovare a zonelor ecologice prin organizarea de tabere şcolare;

- Activităţi de tip after school în scopul continuării procesului instructiv-educativ;

- Activităţi specifice de reconversie profesională a tinerilor în diverse domenii de activitate în conformitate cu cerinţelor actuale ale pieţii muncii.

 

Denumirea oficială : ASOCIAŢIA MERIDIANE SOCIO-CULTURALE

Denumirea uzuală : MSC

Denumirea în limba engleză : SOCIO-CULTURAL MERIDIAN ASSOCIATION, BUCHAREST, ROMÂNIA

Numele reprezentantului legal al ONG Munteanu Cristian Corneliu, Funcţia Preşedinte

Sediul: Str.Călinului nr.19, sector 2, Localitatea: Bucureşti,Tel.:0729.132.475,e-mail: office@msc-org.ro, http://www.msc-org.ro Personalitate juridică nr.74 din data 28.06.2010 înregistrată la judecătoria sectorului VI Bucuresti, Tipul (asociaţie/fundaţie) Asociaţie Membri simpatizanţi 31, Membri activi 21

Cod fiscal : 27129288, Cont bancar nr. RO50RNCB0645116840930001, deschis la Sucursala Mihai Bravu, Sector 2

Persoana de contact Munteanu Cristian Corneliu Tel. contact 0729.132.475

 

Afilieri naţionale şi internaţionale: Acreditaţi la Camera Deputaţilor (Parlamentul României); Federaţia Română a Asociaţiilor, Cluburilor şi Centrelor UNESCO; Fundaţia Organizaţilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România; Asociaţia Sociologilor din America; Asociaţia Sociologilor din România; Asociaţia Română pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională; Societatea Sociologilor din România; Asociaţiei Si.Ro; Asociaţia Românilor din Onda-Castellion; Decebal România Euskadi-Bilbao; Fioreblue-Trini; Onlus-Sicilia; Dacia Felix-Roma

 

Obiectivele Asociaţiei:
1. Dezvoltarea cercetării sociologice, participarea la evenimente ştiinţifice naţionale şi internaţionale, editarea materialelor ştiinţifice în reviste de specialitate;
2. Susţinerea valorilor culturale româneşti din diaspora şi pentru dispora;
3. Susţinerea familiilor separate datorită migraţiei temporare a forţei de muncă;
4. Derularea de programe şi activităţi adresate tinerilor cu participarea acestora şi a altor segmente de vârstă;
5. Acordarea de burse studenţilor şi doctoranzilor valoroşi confruntaţi cu o situaţie materială precară;
6. Promovarea valorilor culturale şi susţinerea lor în plan mediatic;
7. Realizarea de acţiuni culturale adresate diasporei;
8. Accesarea de fonduri europene, naţionale şi internaţionale (unicef, unesco, granturi, etc.);
9. Patronarea şi organizarea de instituţii de învăţământ particular, centre de cercetare şi centre de excelenţă cu recunoaştere la nivel naţional şi internaţional de către organismele abilitate;
10. Înfiinţarea, patronarea de posturi de radio-televiziune şi telecomunicaţii;
11. Organizarea de SRL-uri (în vederea auto-finanţări);
12. Activităţii de impresariere;
13. Organizarea de cabinete de consultanţă socio-juridică şi pregatire profesională;
14. Pregatirea, perfecţionarea şi dezvoltarea profesională a personalului didactic;
15. Instruirea şi pregatirea cadrelor didactice conform cerinţelor interne şi internaţionale;
16. Dezvoltarea cooperarii profesionale în domeniul educaţiei, învăţământului şi cercetării şi protecţiei mediului;
17. Colaborarea cu asociaţii, instituţii, organizaţii guvernamentale şi non guvernamentale din ţară şi străinătate;
18. Accesarea de proiecte pentru ecologizarea diverselor zone;
19. Promovarea taberelor şcolare;
20. Acţiuni pentru dezvoltarea abilităţilor, ateliere de creaţie;
21. Organizarea de acţiuni vizând protecţia socială;
22. Propuneri vizând modificări legislative impuse de noile realităţi sociale;
23. Crearea de cluburi vizând socializarea diferitelor segmente de vârstă.

 

Activităţile Asociaţiei:
1. Organizarea de cursuri, seminarii, simpozioane, conferinţe, studii, tabere de creaţie, spectacole, concursuri şi concursuri de proiecte, proiecte;
2. Difuzarea studiilor şi informaţiilor privitoare la activităţile desfăşurate prin editarea de revistă proprie sau activităţi ştiinţifice;
3. Promovarea cooperării universitare şi academice cu parteneri din ţară şi străinătate;
4. Organizarea de schimburi culturale în ţară şi în străinătate;
5. Realizarea, producerea şi impresarierea de emisiuni radio-tv şi evenimente artistice;
6. Atragerea şi obţinerea de fonduri din donaţii, sponsorizari, subvenţii, accesarea de fonduri naţionale şi internaţionale (unicef, unesco, granturi, etc);
7. Organizarea şi susţinerea activităţilor de turism cultural;
8. Realizarea de cercetări vizând funcţionalitatea famililor fragmentate prin procesul de migraţie temporare;
9. Realizarea de acţiuni culturale pentru/şi cu participarea diasporei.

 

 

Unesco adsum Asociatia arhetip cultural Alumnii Iulia Hasdeu Dacia Felix ATPL AUR Camera Deputatilor
FioreBlu Romania in dispora Scoala de teatru Si ro Spirit romanesc Fond
Romainia in lume DFana Ardea romanii din cehia
Sociological american ateliere educative Arcadia

msc-org.ro CopyRight © | All Rights Reserved Web Design | Creare Site Web | Creare Magazin Online - IT eXclusiv
Sitemap: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ ] [ 10 ]